docker安装与卸载

docker安装

最近因为国内墙的问题,docker.io无法正常安装,导致无法使用https://get.docker.com/脚本进行一键安装,现有的解决方法是使用daocloud的安装脚本并指定aliyun镜像进行安装

1
curl -sSL https://get.daocloud.io/docker | bash -s docker --mirror Aliyun

docker卸载

centos

1
2
3
4
5
sudo yum remove docker \
docker-common \
container-selinux \
docker-selinux \
docker-engine

ubuntu

1
sudo apt-get remove docker docker-engine

卸载docker留下文件

1
rm -fr /var/lib/docker/